Postingan Terunggul Hari Ini

4 Pilihan Dalam Berkehidupan

4 pilihan dalam berkehidupan : Ada 4 Pilihan dalam berkehidupan, kamu bisa pilih salah satunya, atau lebih dari itu : 1. Dengan kedudukan Ja...

Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik

Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik - Selamat Malam Blogger Jemo Lintank. Sudah siap belajar? Kali Ini admin memposting artikel tentan pengetahuan-pengetahuan Islam Yang menarik. Silahkan dibaca.

Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik
Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik. Courtesy Foto: http://okezoona.blogspot.com/
Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik


1. Pengetahuan Tentang Istighfar

- Istighfar dalam Islam dapat menjadikan kita sebaik-baik orang yang bersalah. Rasulullah bersabda,"Setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat."(HR.Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim)

- Istighfar dalam Islam dapat menghindarkan kita dari cap orang yang zalim. Allah berfirman,"....Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Al-Hujurat: 11)

- Dapat memperoleh rahmat Allah. FirmanNya, “Hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah Ta'ala, agar kalian mendapat Rahmat” (An-Naml :46)

Didalam firman-Nya yang lain,

“Maka aku katakan kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan dengan lebat, dan akan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untuk kalian sungai-sungai." (Nuh:10-12)

- Dapat Mengembirakan Allah SWT. Ada banyak Hal yang menyenangkan, namun tidak ada yang dapat menyaingi selain membuat Allah gembira.

Rasulullah bersabda,

"Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim)

- Menghapus Dosa

Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata, Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang menyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)." (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi)

Imam Qatadah berkata,"Al Qur'an telah menunjukkan penyakit dan ubat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan ubat kalian adalah istighfar." (Kitab Ihya Ulumiddin: 1/410)

- Melancarkan Rejeki. Rasulullah bersabda,"Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rezkinya karena dosa yang dilakukannya." (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)

- Istighfar dalam Islam dapat memberi kita kebaikan-kebaikan lainnya yaitu :
1. Menjadi Orang yang beruntung
2. Keburukan diganti dengan kebaikan
3. Membersihkan hati
4. Mengusir kesedihan dan melapangkan kesempitan 
http://okezoona.blogspot.com/ )

2. Pengetahuan tentang wanita dalam Islam 

Dalam hadits di atas disebutkan beberapa sifat wanita yang diancam tidak mencium bau surga yaitu :

1. Bepakaian tetapi telanjang.
Ada beberapa tafsiran yang disampaikan oleh Imam Nawawi:
1- wanita yang mendapat nikmat Allah, namun enggan bersyukur kepada-Nya.
2- wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian lainnya.
3- wanita yang memakai pakaian yang tipis yang menampakkan warna badannya.

2. Maa-ilaat wa mumiilaat. 

1- Maa-ilaat yang dimaksud adalah tidak taat pada Allah dan tidak mau menjaga yang mesti dijaga. Mumiilaatyang dimaksud adalah mengajarkan yang lain untuk berbuat sesuatu yang tercela.
2- Maa-ilaat adalah berjalan sambil memakai wangi-wangian dan mumilaat yaitu berjalan sambil menggoyangkan kedua pundaknya atau bahunya.
3- Maa-ilaat yang dimaksud adalah wanita yang biasa menyisir rambutnya sehingga bergaya sambil berlenggak lenggok bagai wanita nakal. Mumiilaat yang dimaksud adalah wanita yang menyisir rambut wanita lain supaya bergaya seperti itu.

3. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. 
Maksudnya adalah wanita yang sengaja memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seakan-akan memakai serban (sorban). (Lihat Syarh Shahih Muslim, terbitan Dar Ibnul Jauzi, 14: 98-99).

3. Pengetahuan tentang Sifat dan Orang-orang yang dilaknat Allah Swt.

Allah SWT berfirman (yang artinya): Siapa saja yang Allah laknat tidak akan memiliki seorang pun yang bisa menolong dirinya (TQS[4]: 52).

Mereka diantaranya :
- Orang yang suka Mengeluh
- Suka Mengungkit
- Suka membandingkan dengan suami orang lain
- Suka Memaksa
- Sibuk bersolek atau bersantai hingga lalai dengan ibadah
- Banyak berbicara atau bergosip
pemakan riba dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
- pria yang menyerupai wanita atau sebaliknya
- seseorang yang mencela/melaknat kedua orang tuanya.
- orang yang menyembelih hewan bukan atas nama Allah
- orang yang mengubah batas-batas (kepemilikan) tanah
- perempuan yang menyambung rambutnya (termasuk mengenakan wig/rambut palsu)
- khamer dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan khamer. ( Mereka adl peminum, orang yg menuangkan, pembeli, penjual, pengantar, yg meminta khamer diantarkan)
- orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid.
- orang yang menyerupai binatang, sebagaimana sabda Nabi SAW, “Allah melaknat orang yang menyerupai hewan.” (HR an-Nasa’i).
- orang yg mengubah2 ciptaan Allah SWT, seperti: operasi mengubah kelamin/operasi plastik semata2 demi alasan penampilan /kecantikan

Itulah 3 pengetahuan tentang Islam yang menarik. Semoga pengetahuan-pengetahuan diatas bermanfaat bagi kita untuk menjadi Hamba yang lebih baik lagi.

Tag: Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik, Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik,Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik, Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik, Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik, Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang MenarikSilahkan Masukkan Email anda Untuk Update Fakta Lainnya:

4 Responses to "Pengetahuan-Pengetahuan Tentang Islam Yang Menarik"

Tolong Jangan Melakukan SPAM ya.
KOMENTARLAH SESUAI ARTIKEL DI ATAS :)

TERIMA KASIH
ADMIN
INDRA SAPUTRA